promovare


www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala

www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala

www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala

www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala

www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala

www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala www.atractii-turistice.bihor.ro atractii , turistice , oradea ,bihor , bihorului ,poiana ,dealul ,partie ,ski , bai ,peisaj ,statiune, termal ,carare, varful , turism ,turist ,turistic ,cazare ,horeca ,valea ,cascada ,biserica ,din ,lemn, pestera, pesteri ,aven ,parc ,rezervatie , natura , naturala

www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


Categorii de arii protejate din Romania

Categorii de arii protejate din Romania
Noua Lege a Ariilor Protejate instituie un numar de 10 categorii de arii protejate, din care cinci categorii de nivel national (corespunzatoare categoriilor I-V definite de normele Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii - IUCN) si cinci categorii speciale stabilite prin conventii internationale specifice. In aceste categorii vor fi incadrate pe viitor atit ariile protejate existente, cit si cele ce se vor institui de acum incolo.
1) REZERVATII STIINTIFICE
Rezervatiile stiintifice sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor habitate naturale terestre si/sau acvatice, cuprinzind elemente reprezentative de interes stiintific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de alta natura.
2) PARCURI NATIONALE
Parcurile nationale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national cuprinzind elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice.
3) MONUMENTE ALE NATURII
Monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor elemente naturale cu valoare si semnificatie ecologica , stiintifica, peisagistica deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale salbatice rare, endemice sau amenintate cu disparitia, arbori seculari, asociatii floristice si faunistice, fenomene geologice - pesteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apa, cascade si alte manifestari si formatiuni geologice, depozite fosilifere, precum si alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.
4) REZERVATII NATURALE
Rezervatiile naturale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.
5) PARCURI NATURALE
Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care interactiunea activitatilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturala, deseori cu o mare diversitate biologica.
6) REZERVATII ALE BIOSFEREI
Rezervatiile biosferei sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice. Rezervatiile biosferei se intind pe suprafete mari si cuprind un complex de ecosisteme terestre si/sau acvatice, lacuri si cursuri de apa, zone umede cu comunitati biocenotice floristice si faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea traditionala a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenta omului si care pot fi readuse la starea naturala, comunitati umane a caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltarii durabile si armonioase.
7) ZONE UMEDE DE IMPORTANTA INTERNATIONALA Zonele umede de importanta internationala sunt acele arii naturale protejate al caror scop este de a se asigura protectia si conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologica specifica zonelor umede.
8) SITURI NATURALE ALE PATRIMONIULUI NATURAL UNIVERSAL Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate al caror scop este ocrotirea si conservarea unor zone de habitat natural in cuprinsul carora exista elemente naturale a caror valoare este recunoscuta ca fiind de importanta universala.
9) ARII SPECIALE DE CONSERVARE
Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate al caror scop este de a conserva, mentine si, acolo unde este cazul, de a readuce intr-o stare de conservare favorabila habitatele naturale si/sau populatiile speciilor pentru care situl este desemnat. Ariile naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale si a habitatelor speciilor mentionate in anexele nr. 2 , 3 si 4 ale Legii.
10) ARII DE PROTECTIE SPECIALA AVIFAUNISTICA Ariile de protectie speciala avifaunistica sunt acele arii naturale protejate al caror scop este de a conserva, mentine si acolo unde este cazul de a readuce intr-o stare de conservare favorabila habitatele specifice desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice, mai ales a celor mentionate in anexele 3 si 4 ale Legii.LISTA ARIILOR PROTEJATE DIN JUDETUL BIHOR

LISTA ARIILOR PROTEJATE DIN JUDETUL BIHOR

1. Groapa RUGINOASĂ - VALEA SEACĂ
2. Izbucul intermitent de la CĂLUGĂRI
3. Pietrele GALBENEI
4. Piatra BULZULUI
5. Poarta BIHORULUI
6. Avenul CÂMPENEASCA - Izbucul BOIU
7. Gheţarul FOCUL VIU
8. Peştera CIURULUI IZBUC
9. Peştera OSOIU
10. Peştera URŞILOR - CHIŞCĂU
11. Peştera CIURULUI - PONOR
12. Peştera VALEA LEŞULUI
13. Peştera VÂNTULUI
14. Peştera lui MICULA
15. Peştera GALASENI
16. Peştera VADUL CRIŞULUI
17. Avenul BORTIGULUI
18. Vârful BOCEASA
19. Molhasurile din VALEA IZBUCELOR
20. Pădurea OŞORHEI
21. Versantul sudic al Vârfului CÂRLIGATA
22. Pârâul PEŢEA
23. Dealul PACĂU
24. Poiana cu narcise de la GORUNIŞTE
25. Coasta BRĂIESEI (PIATRA GRĂITOARE - versant SE)
26. Valea IADULUI - Dealul MARE
27. Turbariile din PADIŞ
28. Păşunea cu Corynephorus VOIVOZI
29. Fâneaţa VALEA ROŞIE
30. FERICE PLAI - HOANCA
31. Fânaţele CRIŞUL PIETROS
32. CETĂŢILE PONORULUI şi VALEA GALBENEI
33. Valea SIGHIŞTELULUI
34. Pietrele BOGHII
35. Defileul CRIŞULUI REPEDE
36. Săritoarea BOHODEIULUI
37. Complexul hidrologic VALEA RECE
38. CETATEA RĂDESEI
39. Lacul CICOŞ
40. Poiana FLORILOR
41. Platoul carstic PADIŞ - VĂRĂŞOAIA - POIANA PONOR
42. Depresiunea BĂLĂLEASA
43. Groapa de la BARSA
44. Vârful BISERICA MOŢULUI
45. Platoul carstic LUMEA PIERDUTĂ
46. GRUIUL PIETRII
47. Calcarele tortoniene de la MIHELEU
48. Punctul fosilier de pe Dealul SOMLEU
49. Calcarele tortoniene de la TĂŞAD
50. Punctul fosilier din Valea LIONII-PEŞTIŞ
51. Lentila 204 BRUSTURI - CORNET
52. Calcarele cu hippuliti de pe Valea CRIŞULUI
53. Punctul fosilier de la CORNIŢEL
54. Peştera MEZIAD
55. Pădurea RĂDVANI
56. Izvoarele RĂBĂGANI

www.crisulrepede.ro www.vartop.bihor.ro www.groupromo.ro www.pesteri.bihor.ro www.stana-de-vale.bihor.ro www.padis.bihor.ro www.Biserici-din-lemn.Bihor.ro www.Baile-Felix.bihor.ro www.Baile-1-Mai.bihor.ro www.hungaria.ro www.pensiuneamirela.ro